default logo
3d

Kalendarze pięciodzielne
i sześciodzielne 2019

5t_15t_en_se5t6t_ger6t_pol_aut6t_sve6t_polska

5T POLSKA
CLASSIC

5T ENG + SVE
CLASSIC

5T GERMAN
CLASSIC

6T GERMAN
CLASSIC

6T POLSKA
CLASSIC autorski

6T ENG + SVE
CLASSIC

6T POLSKA
CLASSIC standard

3d

Kalendarze trójdzielne 2019

3d_13t_23tger2019_kal_TR_I_Vetos_kal_germtrojdzielny_europapol_class3p_eng3p_pol

3T POLSKA
COMPACT
CARD

3T POLSKA
Międzynarodowy
COMPACT

3T GERMAN
COMPACT
CARD PLUS

3T GERMAN
CLASSIC

3T ENGLISH
Europejski
CLASSIC

3T POLSKA
CLASSIC

3P PANORAMA
ENGLISH
MAXI

3P PANORAMA
POLSKA
MAXI

3d

Kalendarze czterodzielne 2019

4t_pol4t_pol_klas4T_INTER4t_german4g_pol4t_eng4r_english

4T POLSKA
COMPACT CARD PLUS

4T POLSKA
CLASSIC

4T Międzynarodowy
CLASSIC

4T GERMAN
CLASSIC

4P PANORAMA
POLSKA MAXI

4T ENGLISH
CLASSIC

4P PANORAMA
ENGLISH MAXI

Wydawnictwo-Drukarnia Paradis z Krakowa

Witamy na stronie krakowskiego Wydawnictwa i Drukarni. Naszą specjalizacją jest produkcja kalendarzy, druk dla hoteli i druki samokopiujące. Od wielu lat produkujemy kalendarze dwudzielne, trójdzielne, czterodzielne, biurkowe. Obsługujemy wiele polskich hoteli, zaopatrując kontrahentów w różnorodne druki hotelowe, od zawieszek na drzwi przez druki recepcyjne po karty menu do restauracji hotelowych. Realizujemy także usługi druku offsetowego i cyfrowego, oferujemy usługi introligatorskie.


181024px-Silver_medal_blank.svg kopia Wydawnictwo - Drukarnia „Paradis” została wyróżniona srebrnym medalem w audycie środowiskowym, przeprowadzonym przez Ecovadis Supplier Sustainability Ratings (www.ecovadis.com). Nasza firma była audytowana przez międzynarodowych ekspertów CSR, którzy wysoko ocenili naszą politykę środowiskową i działania proekologiczne, przyznając nam łączną ocenę 53/100 punktów, co plasuje nas wśród 30% najlepiej ocenionych firm.
Paradis printing house was awarded with a silver medal in an environmental audit conducted by Ecovadis Supplier Sustainability Ratings (www.ecovadis.com). Our company was audited by international CSR experts who appreciated our environmental policy and pro-ecological activities, granting us a total score of 53/100 points, which places us among 30% of top rated companies.
Die Druckerei "Paradis" in einem Umwelt-Audit, von Ecovadis Supplier Sustainability Ratings (www.ecovadis.com) durchgeführt wurde. Wir haben eine Silbermedaille erhalten. Unser Unternehmen wurde von internationalen CSR-Experten geprüft, die unsere Umweltpolitik und proökologische Aktivitäten bewerteten und uns eine Gesamtpunktzahl von 53/100 Punkten gaben, was uns zu 30% der am besten bewerteten Unternehmen zählt.