default logo

FTP

Aby załadować pliki na serwer, prosimy:

 

1. Przez dowolną przeglądarkę internetową wejść na stronę:

http://www.edysk.pl/log.html

2. Podać login i hasło otrzymane w korespondencji z naszym pracownikiem

 

3. wybrać opcję załaduj pliki, następnie w nowo otwartym oknie wybrać plik lub pliki (guzik Wybierz pliki) do załadowania. Po wybraniu pliku/plików wybierz „Otwórz”

 

 

 

Pobieranie plików: 

 

1. Przez dowolną przeglądarkę internetową wejść na stronę:

http://www.edysk.pl/log.html

2. Podać login i hasło otrzymane w korespondencji z naszym pracownikiem

 

Wybrać pliki z listy, która wyświetli się w wyszukiwarce i załadować plik na komputer