default logo

Kalendaria 2018 – Kalendarium trójdzielne niemieckie

Specyfikacja
Zestawy 3 bloczków do kalendarza trójdzielnego niemieckiego
Papier: offest 80g, klejone w bloczku z podkładką 250g
W treści: Numery tygodni, zaznaczone święta  A – CH – CZ – D – E – F – GB – I – L – PL – RUS
Wymiar: 300x130mm
Języki: De, En, Fr
Druk: Kolor podstawowy Pantone Black, środkowy miesiąc tło białe.

Przy zamawianiu nakładów od 500 kompletów jest możliwość zmiany kolorów

Triple panel German calendar pages 2018

Each set contains 3 glued booklets of calendar pages for German calendar

Paper: offest 80g, glued together with a cardboard back 250g
Content: Week numbers, holidays in A – CH – CZ – D – E – F – GB – I – L – PL – RUS
Size: 300x130mm
Languages: De, En, Fr

Print:
Basic color: Pantone Black

Kalender seiten 2018

Wenn Sie Fragen zum Angebot haben, können Sie hier Kontakt mit Uns, im Deutsch, aufnehmen: m.kaluza@paradis.pl