Oferta kalendarzy na rok 2024

Zapraszamy do obejrzenia naszej oferty kalendarzy na rok 2024. Oferujemy wysokiej jakości firmowe kalendarze własnej produkcji. Dostarczamy także gotowe bloczki z kalendariami do kalendarzy trójdzielnych, czterodzielnych, pięciodzielnych oraz sześciodzielnych.

Kalendarze trójdzielne 2024

Kalendarze czterodzielne 2024

Kalendarze pięciodzielne 2024

Kalendarze sześciodzielne 2024


Wydawnictwo-Drukarnia Paradis z Krakowa

Witamy na stronie krakowskiego Wydawnictwa i Drukarni. Naszą specjalizacją jest produkcja kalendarzy, druk dla hoteli i druki samokopiujące. Od wielu lat produkujemy kalendarze dwudzielne, trójdzielne, czterodzielne, biurkowe. Obsługujemy wiele polskich hoteli, zaopatrując kontrahentów w różnorodne druki hotelowe, od zawieszek na drzwi przez druki recepcyjne po karty menu do restauracji hotelowych. Realizujemy także usługi druku offsetowego i cyfrowego, oferujemy usługi introligatorskie.


18 Wydawnictwo - Drukarnia Paradis została wyróżniona srebrnym medalem w audycie środowiskowym, przeprowadzonym przez Ecovadis Supplier Sustainability Ratings (www.ecovadis.com). Nasza firma była audytowana przez międzynarodowych ekspertów CSR, którzy wysoko ocenili naszą politykę środowiskową i działania proekologiczne, przyznając nam łączną ocenę 53/100 punktów, co plasuje nas wśród 30% najlepiej ocenionych firm.
Paradis printing house was awarded with a silver medal in an environmental audit conducted by Ecovadis Supplier Sustainability Ratings (www.ecovadis.com). Our company was audited by international CSR experts who appreciated our environmental policy and pro-ecological activities, granting us a total score of 53/100 points, which places us among 30% of top rated companies.
Die Druckerei "Paradis" in einem Umwelt-Audit, von Ecovadis Supplier Sustainability Ratings (www.ecovadis.com) durchgeführt wurde. Wir haben eine Silbermedaille erhalten. Unser Unternehmen wurde von internationalen CSR-Experten geprüft, die unsere Umweltpolitik und proökologische Aktivitäten bewerteten und uns eine Gesamtpunktzahl von 53/100 Punkten gaben, was uns zu 30% der am besten bewerteten Unternehmen zählt.

Zadzwoń do nas!