default logo

Formularz wyceny druku dla hoteli

Prześlij formularz do wykonania indywidualnej wyceny realizacji druku hotelowego

Proszę opisać, jaki nakład danego druku jest potrzebny

Proszę określić ilość kolorów druku.

Proszę podać docelowy format druku. Jeśli zapytanie dotyczy druku składającego się z więcej niż jednej strony, proszę podać format jednej strony oraz podać ilość stron druku

Jeśli wycena ma być wykonana na konkretnym typie papieru, proszę o podanie jego nazwy, ewentualnie proszę o podanie specyfikacji papieru (np. papier kredowany, gramatura 250g)

Proszę podać, jakie prace dodatkowe mają być wykonywane na dokumencie (np. sztancowanie, bigowanie, foliowanie, lakierowanie)

Browse...

Maksymalny rozmiar: 10MB.

Please wait...